Lõppastme koolitus

Selleks, et esmased juhiload vahetada TRAM-is juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus. Lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine. Lõppastme koolitusele saab tulla kohe pärast esmase juhtimisõiguse omandamist. Kursust läbides ei tohi olla juhtimisõigus peatatud!

Lõppastme koolitus viiakse läbi alljärgnevas mahus:

  • teooriaõpe – 3 tundi
  • säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine – 1 sõidutundi(a`45 min)
  • libedasõidu riskivältimise harjutused – 1 sõidutund(a`45 min).
  • Riskivältimise harjutuste praktikum – 1 sõidutund (a`45 min).

Pärast lõppastme koolitust tehakse Sõidukoolituse OÜ autokoolis vastav kanne koolituskursuse tunnistusele lõppastme koolituse läbimise kohta. Selle alusel vahetatakse esmane juhiluba TRAM-is ilma eksamiteta juhiloa vastu kui ei ole viimase 12 kuu jooksul saadud karistada. TRAM-sse juhiluba vahetama minna saab siis kui esmase juhiloa väljaandmisest on möödunud vähemalt 23 kuud (kui juhtimisõigust pole sellel ajavahemikul peatatud).

Kursusele registreerumisel on vajalik kaasa võtta:

  • juhiluba
  • koolitusele kuluv tasu 150.00 €