B- kategooria

Algastme koolitusest osavõtmiseks peab esmase juhtimisõiguse taotleja olema vähemalt 15,5a. vanune. Piiratud juhtimisõiguse taotlemiseks on vanuse alammäär 15,5a. Enne aga tuleks läbida arstlik kontroll tervisetõendi saamiseks. Tervisetõendi väljastab Teile perearst. Arsti juurde minnes peab kaasas olema pisut raha (25 – 40 €) ja isikut tõendav dokument ning täita eelnevalt e-tervisedeklaratsioon

Kui tõend on käes, siis on õige aeg pöörduda meie poole ja registreerida ennast kursusele. Kaasa palume võtta  kehtiv tervisekontrolli väljatrükk! Esmaõppe korral ei tohi tervisetõendi väljastamisest olla möödas rohkem kui kuus kuud!  2 dokumendifotot ja isikut tõendav dokument. Kursusele saab ennast kirja panna kasutades koduleheküljel olevat registreerimisvormi või tulla isiklikult kohale vastuvõtuajal, teisipäev ja neljapäev kell 15.00 – 17.00.

Kursuse maht on 74 akadeemilist tundi.

Koos teooriaõpingutega algab ka sõiduõpe. Sõiduõppe toimumise aja lepib õpilane kokku oma sõiduõpetajaga. Selleks, et jõuda kursuse lõpuks ka sõit selgeks saada soovitame sõitmas käia vähemalt kaks korda nädalas.

Õppesõitu arvestatakse sõidutundides, üks sõidutund 45 min. Kursuse jooksul tuleb läbida vähemalt õppekavakohane miinimum, mis on 30 sõidutundi. Kursus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga. Eksami edukalt sooritanule väljastame tunnistuse, mis annab õiguse pöörduda TRAM Liiklusregistri büroo poole eksamite sooritamiseks.
Kursuse hind:  Kursuse hind: 840.00 EUR: teooria 90.00 EUR ja 30 sõidutundi (a` 45 min 25.00 EUR ). Lisaks tuleb läbida esmaõppe libedasõidu riskivältimise koolitus  85.00 € ning pimedasõidukoolitus 65.00 €. Esmaabi koolitus 50.00 €

Meilt saab osta kingituseks autokooli kinkekaardi, mille väärtuse saab ostja valida ise!