Esmaabi koolitus

Kursusest osavõtjail palume kaasa võtta: pass või ID kaart, kirjutusvahend.

Selga panna sobiv riietus praktiliste ülesannete läbiviimiseks.

Pärast teadmiste kontrolli väljastatakse igale kursuse lõpetajale tunnistus.

Kursuse hind autokooli õppuritele 35.00 € .Võimalik on tellida esmaabi koolitust erinevatesse ettevõtetesse- hind kokkuleppel.

Kursuse teemad mootorsõiduki juhtimise õigust taotlevale isikule:

  • Kannatanu seisundi hindamine ja elustamine
  • Välise verejooksu peatamine, shokk ja selle tunnused
  • Luumurrud ja käitumine luumurru korral
  • Lülisamba vigastused ja abistamistehnika
  • Käitumine põletuse ja külmakahjustuse puhul
  • Autoapteegis sisalduvate esmaabivahendite kasutamine
  • Praktiliste oskuste omandamine
  • Teadmiste kontroll