E-õpe

Sõidukoolituse OÜ autokool pakub elektroonilises õppevormis nii A- ja B-kategooria kui ka lõppastme kursuseid!

 

B- kategooria e-kursus sisaldab:

3 kuud e-õppekeskkonna kasutusaega, 3 aktiivõppetundi (3×1,5 tundi – liiklusohutus, liiklusviisakus, liikluspsühholoogia) ja 22 sõidutundi (iga tunni pikkus 45 min). Kursuse jooksul läbitakse ka esmaabikoolitus.

 

A-kategooria e-kursus sisaldab:

esmaõppe kursuse korral 2 kuud e-õppekeskkonna kasutusaega, 3 klassitundi (1,5 h) ja 12 sõidutundi;

täiendusõppe korral (kui mootorratta juhiloa taotlejal on olemas auto juhtimise õigus) 2 kuud e-õppekeskkonna kasutusaega, ühte klassitundi ja 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 min).

 

Lõppastme e-kursus sisaldab:

ühe nädala e-õppekeskkonna kasutusaega, konsultatsioone autokoolis ja 3 sõidutundi (45 min).

E-õpe

 

E-õpe Sõidukoolituse OÜ autokoolis toimub selle ala parimas õppekeskkonnas aadressil www.teooria.ee.

E-õppesse saab registreeruda Sõidukoolituse autokoolis või Teooria.ee kodulehel.

 

Teooria.ee on õpilasesõbralik ja kaasahaarav liiklusteooria e-õppekeskkond. E-õpe on heaks lahenduseks neile, kellel näiteks kooli, töö või pere tõttu on raske autokooli loengutes käia või kes eelistavad lihtsalt omas rütmis õppida.

Kui läbid teooriakursuse e-õppes, tuleb autokoolis käia vaid mõnel korral. Ülejäänud õppematerjali töötad läbi iseseisvalt Teooria.ee veebikeskkonnas. Samas on igal e-õppes osalejal Sõidukoolituse autokoolist toeks oma teooriaõpetaja. Tema viib läbi avaloengu ja aktiivõppetunnid ning vastab õppekeskkonnas õpilase küsimustele.

Teooria.ee B-kategooria õppematerjal on jagatud temaatilisteks osadeks ehk mooduliteks. Igast moodulist leiad lisaks videoloengutele lisamaterjalid (näiteks parkimise 3D õppevideod).

Oma teadmisi saad kontrollida vastustega liiklustestide ning interaktiivsete õppekaartide abil. Ristmikel liiklemiseks saad valmistuda ristmike 3D-animatsioone vaadates. Samuti on õppekeskkonnas olemas foorumid õpetaja ja autokooliga suhtlemiseks ning õppetööpäevik ja sõidupäevik oma edasimineku jälgimiseks.

B-kategooria õppeprogrammis saad järgmisesse moodulisse edasi siis, kui oled vaadanud läbi kõik vastava mooduli e-tunnid, käinud klassitunnis ja lahendanud ära vahetesti ning teooriaõpetaja on Sind järgmisesse moodulisse edasi lubanud. E-kursus lõpeb proovieksamiga. Pärast proovieksami edukat sooritamist on aeg teha autokooli teooriaeksam.

A-kategooria õppematerjal on koondatud vaid ühte, mootorratta sektsiooni ning ülejäänud sektsioonid on vaid lisamaterjaliks.

Kui läbid lõppastme koolitust, siis leiad oma õppematerjali samuti ühest, eraldi lõppastme sektsioonist.