Internetikool

Mis on internetikool?

Kõik meie kooli õpilased saavad internetikooli kasutada neile antud parooli ja kasutajanime abil.

Internetikool on virtuaalne õpikeskkond, kus:

  • saab harjutada teooriaeksamiks;
  • sooritatakse arvestusi;
  • on ülevaade õpingutest;
  • on teoorialoengute konspektid.

Sisene internetikooli