Kursusest osavõtjail palume kaasa võtta: pass või ID kaart, kirjutusvahend.

 

Selga panna sobiv riietus praktiliste ülesannete läbiviimiseks.

Pärast teadmiste kontrolli väljastatakse igale kursuse lõpetajale tunnistus.

Kursuse hind autokooli õppuritele 35.00 € .Võimalik on tellida esmaabi koolitust erinevatesse ettevõtetesse- hind kokkuleppel.

Kursuse teemad mootorsõiduki juhtimise õigust taotlevale isikule:
  • kannatanu seisundi hindamine ja elustamine
  • välise verejooksu peatamine, shokk ja selle tunnused
  • luumurrud ja käitumine luumurru korral
  • lülisamba vigastused ja abistamistehnika
  • käitumine põletuse ja külmakahjustuse puhul
  • autoapteegis sisalduvate esmaabivahendite kasutamine
  • praktiliste oskuste omandamine
  • teadmiste kontroll