B- kategooria

Algastme koolitusest osavõtmiseks peab esmase juhtimisõiguse taotleja olema vähemalt 15,5a. vanune. Piiratud juhtimisõiguse taotlemiseks on vanuse alammäär 15,5a. Enne aga tuleks läbida arstlik kontroll tervisetõendi saamiseks. Tervisetõendi väljastab Teile perearst. Arsti juurde minnes peab kaasas olema pisut raha (15 – 20 €) ja isikut tõendav dokument ning täita eelnevalt e-tervisedeklaratsioon

Kui tõend on käes, siis on õige aeg pöörduda meie poole ja registreerida ennast kursusele, kaasa palume võtta tervisetõend, 2 dokumendifotot ja isikut tõendav dokument. Kursusele saab ennast kirja panna kasutades koduleheküljel olevat registreerimisvormi või tulla isiklikult kohale vastuvõtuajal, teisipäev ja neljapäev kell 15.00 – 17.00.Registreerimine toimub elavas järjekorras, ehk koha on omale kindlustanud õpilased, kelle dokumendid on jõudnud õigeaegselt kooli ja kellega on sõlmitud koolitusleping.

Kursuse maht on 70 akadeemilist tundi.

Koos teooriaõpingutega algab ka sõiduõpe. Sõiduõppe toimumise aja lepib õpilane kokku oma sõiduõpetajaga. Selleks, et jõuda kursuse lõpuks ka sõit selgeks saada soovitame sõitmas käia vähemalt kaks korda nädalas.

Õppesõitu arvestatakse sõidutundides, üks sõidutund 45 min. Kursuse jooksul tuleb läbida vähemalt õppekavakohane miinimum, mis on 23 sõidutundi. Kursus lõppeb teooria- ja sõidueksamiga. Eksami edukalt sooritanule väljastame tunnistuse, mis annab õiguse pöörduda MNT Liiklusregistri büroo poole eksamite sooritamiseks.
Kursuse hind: 504.00 EUR: teooria 90.00 EUR ja 23 sõidutundi (a´ 45 min 18.00 EUR manuaalse käiguvahetiga)
Kursuse hind:550.00 EUR: teooria 90.00 EUR ja 23 sõidutundi (a` 45 min 20.00 EUR automaatse käiguvahetiga), lisaks tuleb läbida esmaõppe libedasõidu riskivältimise koolitus  75.00 € ning pimedasõidukoolitus 55.00 €. Esmaabi koolitus 35.00 €